Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Νέος Μητροπολίτης Κίτρους ὁ πρωτοσύγκελλός μας Ἀρχιμ. Γεώργιος Χρυσοστόμου

Οἱ ταπεινῶς διακονοῦντες ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Βεροιέως κληρικοὶ τε καὶ λαϊκοί,
 εὔχονται βαθυσεβάστως στὸν σήμερον ἀξίως ἀναδειχθέντα
 Θεοφιλέστατον Ἅγιον Κίτρους κ. Γεώργιον
 ἁγίαν Ἀρχιερατείαν,  κεκοσμημένην δι'ἔργων ἀγαθῶν. Ἄξιος!!!