Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Λειτουργικὸ πρόγραμμα τῆς ἑβδομάδος 24-30 Ἰουνίου 2012


Κυριακὴ 24/6/2012  
 • ὥρα 7.00 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Θεία Λειτουργία.
 • ὥρα  7.00 μ.μ.:  Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ .

Δευτέρα 25/6/2012 
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Τρίτη 26/6/2012 
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Θεία Λειτουργία.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Τετάρτη 27/6/2012
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Πέμπτη 28/6/2012
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Παρασκευὴ 29/6/2012
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Σάββατο 30/6/2012 
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Θεία Λειτουργία.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Λειτουργικὸ πρόγραμμα τῆς ἑβδομάδος 17-23 Ἰουνίου 2012


Κυριακὴ 17/6/2012  
 • ὥρα 7.00 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Θεία Λειτουργία.
 • ὥρα  7.00 μ.μ.:  Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ .

Δευτέρα 18/6/2012 
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Τρίτη 19/6/2012 
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Θεία Λειτουργία.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Τετάρτη 20/6/2012
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Πέμπτη 21/6/2012
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Παρασκευὴ 22/6/2012
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Σάββατο 23/6/2012 
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Θεία Λειτουργία.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.