Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

Λειτουργικὸ πρόγραμμα τῆς ἑβδομάδος 27 Μαΐου - 2 Ἰουνίου 2012


Κυριακὴ 27/5/2012 - τῶν Ἁγίων Πατέρων
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Θεία Λειτουργία.
 • ὥρα 6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Δευτέρα 28/5/2012 
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Τρίτη 29/5/2012 
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ Θεία Λειτουργία.
 • ὥρα 6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Τετάρτη 30/5/2012
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Πέμπτη 31/5/2012
 • ὥρα 7.30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
 • ὥρα 6.30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Παρασκευὴ 1/6/2012
 • ὥρα 7.00 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμός.
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ Τρισάγιο κεκοιμημένων.

Σάββατο 2/6/2012 - Ψυχοσάββατο
 • ὥρα 7.00 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, Θεία Λειτουργία καὶ Τρισάγιο κεκοιμημένων .
 • ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.