Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ


 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ


Ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἄρτι ἀνακηρυχθέντος
Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν
Πορφυρίου τοῦ Ἁγιορείτου, 
θὰ τελεστεῖ  τὴν  Κυριακὴν 1ην Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 9:30 μ.μ.,
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀντωνίου Βεροίας.  

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΚΥΡΙΑΚΗ  1/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία. Ἁγιασμός.

9:30 μ.μ.: Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἄρτι ἀνακηρυχθέντος Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Ἁγιορείτου

ΔΕΥΤΕΡΑ  2/12/2013

(Ὁσ. Πορφυρίου)

7:30 π.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΤΡΙΤΗ  3/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12/2013

(Ἁγ. Βαρβάρας)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΠΕΜΠΤΗ 5/12/2013

(Ἁγ. Σάββα)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασίες εἰς τὸν Ἱερὸν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου «Λαμαρινᾶ».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6/12/2013

(Ἁγ. Νικολάου)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετὰ θείου κηρύγματος εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον «Λαμαρινᾶν».

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ  7/12/2013

(Ἁγ. Ἀμβροσίου)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ  8/12/2013

(Ἁγ. Παταπίου)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.ΔΕΥΤΕΡΑ  9/12/2013

(Ἁγ. Ἄννης)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΤΡΙΤΗ 10/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2013

(Ἁγ. Σπυρίδωνος)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/2013

(Ἁγ. Ἐλευθερίου)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

9:00 μ.μ.: Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης.

ΤΡΙΤΗ 17/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2013

(Ἁγ. Ἰγνατίου)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21/12/2013

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2013

(Ἁγ. Ἀναστασίας)

7:30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

17:00 μ.μ.: Ἑσπερινός.

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ  

ὥρα 7.30 π.μ.:
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
ὥρα 6.00 μ.μ.:
Κατανυκτικὸς  Ἑσπερινὸς  καὶ  Ὁμιλία.

ΔΕΥΤΕΡΑ  

ὥρα 7.30 π.μ.:
Ἀκολουθία  Ὄρθρου,  Ὡρῶν  καὶ  Ἑσπερινοῦ.
ὥρα 6.00 μ.μ.:
Μ. Ἀπόδειπνον καὶ κήρυγμα ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας.

ΤΡΙΤΗ  

ὥρα 7.30 π.μ.:
Ἀκολουθία  Ὄρθρου, Ὡρῶν  καὶ  Ἑσπερινοῦ.
ὥρα 6.00 μ.μ.:
Μ. Ἀπόδειπνον.

ΤΕΤΑΡΤΗ

ὥρα 7.30 π.μ.:
Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία.
ὥρα 6.00 μ.μ.:
Μ. Ἀπόδειπνον.

ΠΕΜΠΤΗ

ὥρα 7.30 π.μ.:
Ἀκολουθία  Ὄρθρου,  Ὡρῶν   καὶ  Ἑσπερινοῦ.
ὥρα 6.00 μ.μ.:
Μ. Ἀπόδειπνον.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ὥρα 7.30 π.μ.:
Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία  καὶ Ἱερὸν  Εὐχέλαιον.
ὥρα 7.00 μ.μ.:
 Ἀκολουθία  τῶν  Χαιρετισμῶν
ὥρα 9.00 μ.μ.:
Β’  Ἀκολουθία  τῶν  Χαιρετισμῶν
 (εἰς Ἅγιον Ἀντώνιον).

ΣΑΒΒΑΤΟ

ὥρα 7.30 π.μ.:
Ὄρθρος καὶ  Θεία Λειτουργία.
ὥρα 6.00 μ.μ.:
Ἑσπερινός.