Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Τὴν Παρασκευή, 17ην Ἰανουαρίου 2014
πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς
Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Βεροιέως.  
Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν ὡς ἑξῆς:

Πέμπτη  16/1/2014
ὥρα 6 μ.μ.: Ὑποδοχὴ τῆς Ἱερᾶς  Εἰκόνος
τῆς  Παναγίας Παντανάσσης ἐκ Ναούσης καὶ
 Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός.

Πέμπτη 16/1/2014
ὥρα 11 νυκτερινὴ ἕως 1:30 πρωϊνή: 
Ἱερὰ Ἀγρυπνία (Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία)

Παρασκευὴ 17/1/2014
ὥρα 7 - 10.30 π.μ.: Ἀρχιερατικὸν  Συλλείτουργον.
Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου καὶ
τῶν Σεπτῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου.

Παρασκευὴ 17/1/2014
ὥρα 5 μ.μ.: Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις.