Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΡΥΠΝΙΑ


Ἱερὰ Ἀγρυπνία
ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τῆς Ἁγίας ὁσιομάρτυρος
Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας
θὰ τελεστεῖ
τὴν Τρίτη, 18ην Φεβρουαρίου
καὶ ὥρα 9:00 μ.μ.
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Βεροίας

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ