Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑΝ
Ἔχουμε τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσουμε
εἰς τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς πόλεώς μας
ὅτι τὴν
Τρίτην,  31 Ἰουλίου 2012
θὰ ἀφιχθεῖ εἰς τὴν Βέροιαν
ὁ Τίμιος Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας
ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα.

Ἐπίσημος ὑποδοχὴ ὑπὸ τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ.κ. Παντελεήμονος
τὴν Τρίτην 31 Ἰουλίου
καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
ἔμπροσθεν τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Βεροίας.

Ὁ Τίμιος Σταυρὸς θὰ παραμείνει εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν μας
ἕως τὴν Δευτέρα 6 Αὐγουστου 2012.Πληροφορίες
τηλ.: 23310 22260, φάξ:23310 22218