Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 1-6 Αὐγούστου 2012


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ


ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Τὴν Τρίτην 1 Αὐγούστου 2012,
πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Νέου τοῦ Βεροιέως.
Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν ὡς ἑξῆς
:

Τρίτη 31/7/2012
ὥρα 7.00 μ.μ. Ὑποδοχὴ  τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐξ Ἰεροσολύμων, Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός. Λιτανεία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου.
ὥρα 11 νυκτερινὴ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία (Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία)

Τετάρτη  1/8/2012
ὥρα 7.00 π.μ. Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον, Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ Ἁγιασμός.
ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Πέμπτη  2/8/2012
ὥρα 7.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Παράκλησις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις εὶς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Παρασκευὴ  3/8/2012
ὥρα 7.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Χαιρετισμοὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Σάββατον  4/8/2012
ὥρα 7.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία. Παράκλησις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς. Ἀπόδειπνον καὶ Χαιρετισμοὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Κυριακὴ  5/8/2012
ὥρα 7.00 π.μ.:  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
ὥρα 9.00 μ.μ.:  Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

Δευτέρα  6/8/2012
ὥρα 7.00 π.μ.:  Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.
ὥρα 7.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.